Բլոգների արխիվները

Նախագծվել և կառուցվել է 1941-53 թթ. ընթացքում: Ճակատների ձևավորման հիմնական տարրը հանդիսացել են բարձր ձգված պատուհանների շարքերը՝ իրենց աստիճանաբար լայնացող կամարաձև բարավորներով: Շենքի ճարտարապետության և մասնավորապես վերոնշյալ մոտիվի մասին Տ.…

Մանրամասն

Կառուցել է 1952 թ.: Հրազդան գետի վրայով անցնող այս կախովի հետիոտն կամուրջը կապում է ՀԷԿ-ի հիմնական համալիրը դեպի բաց ենթակայան տանող ճանապարհի հետ: Ուշագրավ են գետի երկու ափերի քարաշեն կամարակապ…

Մանրամասն

Կառուցվել է 1952 թ.: Բաց ենթակայանը գտնվում է ՀԷԿ-ի գլխավոր շենքից որոշ հեռավորության վրա՝ Հրազդան գետի հանդիպակաց աջ ափին: Այն գետից անջատված է բարձր քրքատաշ բազալտե հենապատով: Մեկ այլ՝ ավելի…

Մանրամասն

20/446