Չախմուսի եկեղեցի

Առաջին անգամ եկեղեցու հատակագիծը հրատարակվել է «Ավանի տաճարը» (1976 թ., էջ 105) գրքում, իսկ ամբողջական վերակազմությունը հրատարակվել է «Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери…» (1989 թ., էջ 105) գրքում: Հուշարձանի մասին տե՛ս նաև «Չախմուս» անտիպ հոդվածը: