Քոլատակի սբ. Աստվածածին եկեղեցի

Առաջին անգամ եկեղեցու հատակագիծը հրատարակվել է «Ավանի տաճարը» (1976 թ., էջ 104) գրքում, իսկ ամբողջական վերակազմությունը հրատարակվել է «Архитектурные памятники» (1989 թ., էջ 101-102) գրքում: