Քոլատակի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի

Առաջին անգամ եկեղեցու հատակագիծը հրատարակվել է «Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ» (1976 թ., էջ 104) գրքում, իսկ ամբողջական վերակազմությունը հրատարակվել է «Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери …» (1989 թ., էջ 101-102) գրքում: