Վարագավանքի Սբ. Աստվածածին

Վասպուրականի ներքին Վարագավանքի Սբ. Աստվածածին Ավան-Հռիփսիմեատիպ եկեղեցու մասին տե՛ս Տիրան Մարությանի «Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ» (1976 թ., էջ 108-110) և «Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери …» (1989 թ., էջ 102-103) մենագրություններում: