Մոխրենիսի Օխտը դռնի եկեղեցի

Ավելի մանրամասն հուշարձանի մասին տե՛ս ««Օխտը դռնի» վանքը» անտիպ հոդվածում: Վերակազմությունն առաջին անգամ հրատարակվել է «Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери…» (1989 թ., էջ 107-109) գրքում: