Ավանի տաճարի վերակազմության տարբերակ հյուսիսային և հարավային խաչաթևերի միաթեք ծածկով և լայնադիր արևմտյան ու արևելյան ճակտոններով

Հիմնական տարբերությունը նախորդ տարբերակից գլխավոր ճակատի ֆրոնտոնի ավելի երկար ձևն է և երկրորդական գմբեթների ցածր դիրքը: Առաջին անգամ հրատարակվել է «Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери…» մենագրության մեջ (1989 թ.):