Սիսիանի Սբ. Հովհաննես

Ցուցադրված են եկեղեցու լուսանկարները, որոնց մեծ մասը օգտագործվել են «Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ» մենագրության մեջ: Սիսիանի Սբ. Հովհաննես եկեղեցու մասին տե՛ս Տիրան Մարությանի «Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ» (1976 թ., էջ 100-102) և «Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери …» (1989 թ., էջ 99-101) գրքերում: Տիրան Մարությանը կազմել է նաև եկեղեցու հատակագծի համաչափական վերլուծությունը: