Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցի

Ցուցադրված լուսանկարների մի մասը օգտագործված է Տիրան Մարությանի տարբեր մենագրություններում: Էջմիածնի սբ. Հռիփսիմեի եկեղեցուն Տ. Մարությանը անդրադարձել է իր «Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ» (1976 թ.)՝ էջ 77-92, «Архитектурные памятники: Звартноц, Собор Анийской Богоматери…» (1989 թ.)՝ էջ 87-94, «Հայ դասական ճարտարապետության ակունքներում» (2003 թ.)՝ էջ 84-104 աշխատություններում: