Գառնահովիտի Սբ. Գևորգ

Ցուցադրված են հուշարձանի լուսանկարները, որոնց մեծ մասը օգտագործված են «Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ» գրքում: Գառնահովիտ գյուղի ավանատիպ եկեղեցուն Տիրան Մարությանը առաջին անգամ անդրադառնում է «Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ» գրքում (էջ 50-63), որտեղ էլ հրատարակում է վերակազմության նախագիծը: Հուշարձանի մասին տե՛ս նաև Տիրան Մարությանի «Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери …» գրքում (1989 թ., էջ 81-83):