Այգեշատի Թարգմանչաց եկեղեցի

Ցուցադրված են «Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ» գրքում օգտագործված լուսանկարները, որոնք պատկերում են հուշարձանը մինչև 1926 թ., երբ դեռ կանգուն էր եկեղեցու գմբեթային հատվածը, ինչպես նաև հետագայում Տ. Մարությանի կողմից արված լուսանկարները: Հուշարձանին առաջին անգամ Տ. Մարությանը անդրադարձել է վերոնշյալ մենագրության մեջ (1976 թ., էջ 93-99)՝ այնտեղ էլ տեղադրելով եկեղեցու վերակազմության գծագրերը: Հետագայում՝ 1989 թ. լույս տեսած «Архитектурные памятники: Звартноц, Аван, Собор Анийской Богоматери …» մենագրությունում, հրատարակվում է եկեղեցու արևմտյան ճակատի վերակազմության երկրորդ տարբերակը (էջ 97):