Արգել ՀԷԿ-ի վարչության շենքը

Շենքի նախագիծը կազմվել է 1948 թ.: Այն գտնվում է Արգել գյուղի հարավային եզրում՝ աղբյուր-հուշարձանի մոտակայքում: Քառակուսի հատակագծով շենքի դեպի Հրազդանի կիրճը ուղղված գլխավոր ճակատը ձևավորված է զգալիորեն պատի թանձրության մեջ խորացող եռակամար երեքական հզոր կիսասյուներից կազմված մույթերի վրա հենվող հորինվածքով: