Սարդարապատ (նախկին՝ Հոկտեմբեր)

Գյուղի գլխավոր հատակագիծը կազմվել է 1937 թ.: Չնայած հատակագծի վիզուալ «իդեալական» ուրվագծերին, այնուամենայնիվ, հեղինակն ամբողջովին հետևել և պահպանել է գյուղի գոյություն ունեցած հիմնական ճանապարհները, ինչը կարելի է տեսնել գյուղի հին հատակագծում: