Փաստաթղթեր

Ջալալօղլուի (այժմ՝ Ստեփանավան) Մերձավորարևելյան նպաստամատույցի (Near East Relief) որբանոցից տրված վկայական, 21 մայիսի 1923 թ.

Սոյն վկայականը տրւում է Արտաշես Յարութիւնի Մարութեանին (10 տարեկան, Հայաստանի Խ. Ս. Հանրապետութեան Ղարաքիլիսայի գաւառի Ղշլաղ գիւղից) առ այն, որ նա սովորել է Ամերիկեան կոմիտեի Ջալալ-օղլու շրջանի դպրոցներում և դուրս է եկել III բաժանմունքից - իր մոր խնդրագրի համաձայն: Կրթական բաժնի վարիչ՝ Հ. Հովհաննիսեան: 21 մայիսի 1923 թ. Ջալալ-օղլի

Տեսնել ավելին...

ՀՍՍՌ Գերագույն Սովետի նախագահության պատվոգիր, 1945 թ.

Հայաստանում սովետական իշխանության հաստատման 25-ամյակի կապակցությամբ:

Տեսնել ավելին...

Похвальная грамота, 1951 г.

Союз Советских Архитекторов СССР награждает участника третьего Всесоюзного смотра творчества молодых архитекторов тов. Марутян Т. А. за проект Гюмушской ГЭС и клуба театра в Лусашене, - третьей премией и похвальной грамотой.

Տեսնել ավելին...

ՀՍՍՌ Գերագույն Սովետի նախագահության պատվոգիր, 1953 թ.

Ընկ. Տիրան Հարությունի Մարության, Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկայի Գերագույն Սովետի նախագահությունը իր 1953 թ. ապրիլի 17-ի հրամանագրով Գյումուշգէսի առաջին հերթի շինարարությունը հաջող ավարտելու համար պարգևատրում է Ձեզ պատվոգրով:

Տեսնել ավելին...

Почетная грамота, 10 декабря 1959 г.

Тов. Марутяну Тирану Арутюновичу. За успешное выполнение технической документации высокого качества, обеспечившей досрочный пуск Атарбекянской ГЭС.

Տեսնել ավելին...

ՀՍՍՌ Գերագույն Սովետի նախագահության պատվոգիր, 1960 թ.

Երկարամյա և անբասիր աշխատանքի համար Շինարարի օրվա կապակցությամբ:

Տեսնել ավելին...

Շնորհագիր Հայկական ՍՍՌ վաստակավոր շինարարի կոչում տալու մասին, 16 փետրվարի 1961 թ.

Ընկ. Տիրան Հարությունի Մարության, Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Ռեսպուբլիկայի Գերագույն Սովետի նախագահությունը իր 1961 թ. փետրվարի 16-ի հրամանագրով Ձեզ շնորհել է Հայկական ՍՍՌ վաստակավոր շինարարի կոչում:

Տեսնել ավելին...

Грамота Союза архитекторов СССР, 1967 г.

Грамота участнику заключительного этапа смотра творческих достижений советской архитектуры 1967 г. архитектору Марутяну Т. А., автору книги "Звартноц".

Տեսնել ավելին...

Почетная грамота, 1970 г.

Почетной грамотой награждается за достигнутые в социалистическом соревновании в честь 50-летия установления Советской власти в Армении и КП Армении и 50-летия Ленинского плана ГОЭЛРО главный архитектор отдела строительных конструкций Марутян Тиран Арутюнович.

Տեսնել ավելին...

Грамота, 1978 г.

Товарищу Марутяну Тирану Арутюновичу, за многолетнюю творческую деятельность и активное участие в работе Союза архитекторов СССР, в связи с 60-летием Великой Октябрьской социалистической революции.

Տեսնել ավելին...

Դիպլոմ Հայաստանի ճարտարապետների միությունից, 1992 թ.

Հայաստանի ճարտարապետների միության վարչությունը պարգևատրում է ճարտարապետ Մարության Տիրանին բազմամյա վաստակի և Հայաստանի ճարտարապետների միության հիմնադրման 60-ամյակի առթիվ:

Տեսնել ավելին...