Քառախորան եկեղեցիներ

Ներկայացված են Տ. Մարությանի մենագրություններում հրատարակված քառախորան եկեղեցիների հատակագծերի օրինակներ: