Միախորան խաչաձև եկեղեցիներ

Ներկայացված են Տ. Մարությանի մենագրություններում հրատարակված մի շարք հուշարձանների հատակագծեր: