Միախորան բազիլիկ եկեղեցիներ

Ներկայացված են Իշխանի և Սխտորուտի բազիլիկ եկեղեցիների հատակագծերը: