Լեռնապատ (Հաջի Ղարա), Կարմիր վանք (Ղըզըլ Քիլիսա), Կոտրած եկեղեցի (նախկին Ղշլաղ գյուղում)

Ներկայացված են Տ. Մարությանի կատարած մի շարք հուշարձանների չափագրություններ: