Եռախորան եկեղեցիներ

Ներկայացված են Տ. Մարությանի մենագրություններում հրատարակված եռախորան եկեղեցիների օրինակներ: