Տուֆակերտ կամար Բազում գյուղի հուշարձանին առընթեր

Նախագիծը կազմվել է 1985 թ.: