Աղբյուր-հուշարձան Սևան ՀԷԿ-ի բաց ենթակայանում

Կառուցվել է 1948 թ.: