Աղբյուր-հուշարձան Կարենիսում

Կառուցվել է 1953 թ.: Բետոնե հենապատին կից, եռաստիճան ստիլոբատի վրա դրված պարզ ուղղանկյունանիստ ծավալ է՝ ստորին հատվածում աստիճանավոր թևերով: