Աղբյուր-հուշարձան Արգել ՀԷԿ-ի հյուսիս-արևելակողմում

Կառուցվել է 1953 թ.: Աղբյուր-հուշարձանի եռամաս հորինվածքի կենտրոնը ձևավորված է պատի հաստության մեջ աստիճանաբար խորացող հինգ կամարներով: