Աղբյուր-հուշարձան Արգել ՀԷԿ-ի հյուսիս-արևելակողմում