Աղբյուր-հուշարձանների նախագծեր

Ճարտարապետական յուրօրինակ լուծումներով աղբյուր-հուշարձանների տարբերակների զգալի մասը նախագծվել է 1982 թ.: Նախագծերից մեկն էլ կազմվել է 1956 թ.: