Աղբյուր-հուշարձանի էսքիզ Սպանդարյան ՀԷԿ-ի տարածքում

Էսքիզը մշակվել է հավանաբար 1980-82 թթ.: Ինչպես երևում է Սպանդարյան ՀԷԿ-ի հեռանկարի գծագրից՝ աղբյուր-հուշարձանը նախատեսվում էր կառուցել կայանի գլխավոր շենքի հետնամասի պարսպապատին կից: