Աղբյուր-հուշարձանի էսքիզ Սպանդարյան ՀԷԿ-ի տարածքում