Ավանի տաճարի վերակազմության տարբերակ բարձրադիր երկրորդական գմբեթներով

Առաջին անգամ «Ավանի տաճարը» գրքում հրատարակված վերակազմության տարբերակ՝ բարձրադիր, վերնահարկով երկրորդական գմբեթներով: Ավելի մանրամասն տե՛ս «Ավանի տաճարը» գրքի 32-րդ էջում: