Ավանատիպ տաճարների հատակաձևի կազմավորման ընթացքը և կանոնական համակարգը

Հիմնվելով Ավանատիպ տաճարների իր ուսումնասիրությունների վրա, Տիրան Մարությանը բացահայտում է նրանց հատակագծերի ստեղծման կանոնական համակարգը և օրինաչափությունները, որոնք շարադրված են իր «Ավանի տաճարը և համանման հուշարձաններ» մենագրության մեջ (էջ 166-170):