Դպրոց Գագարին ավանում

Կառուցվել է 1958 թ.: Վարդագույն տուֆից կառուցված երկհարկ դպրոցի ճակատը ձևավորված է բարդ տրամատով արխիվոլտներով՝ հենված խորանարդաձև իմպոստներով որմնամույթերին: