Անասնաբուժական տեխնիկում Ստեփանավանում

Կառուցվել է 1937-38 թթ.: Բազալտից կառուցված շենքի գլխավոր ճակատի թևերը մշակված են սյունակամարաշարերով, իսկ կենտրոնական մուտքային հատվածը եռակամար բաց սյունասրահ է՝ պսակված ճակտոնով: Պահպանվել է նախագծի տարբերակ՝ կենտրոնական հատվածի հորիզոնական քիվով: 1988 թ. Սպիտակի երկրաշարժից հետո շենքը գտնվում է կիսավեր վիճակում: