Երկաթուղային կայարան Քանաքեռում

Կառուցվել է 1948 թ.: Երևան-Սևան երկաթուղու կայարաններից է: Շենքի բնորոշ կողմերից է երկրորդ հարկի կենտրոնական մեծ կամարով եռակամար լոջիան: