Երկաթուղային կայարան Գագարին ավանում

Կառուցվել է 1955 թ.՝ վարդագույն տուֆից: Հորինվածքի հիմքում կենտրոնական եռակամար բաց սյունասրահն է: