Պանսիոնատ Տաթևի «Սատանի կամրջի» մոտ (նախկին՝ «Պրոֆիլակտորիում»)