Պանսիոնատ Կեչուտում (նախկին՝ «Էլեկտրոն»)

Կառուցվել է 1975 թ.: Գտնվում է Կեչուտի ջրամբարի արևմտյան ափին: