Արզնիի առողջարանի ակումբի շենքը

Կառուցվել է 1955 թ.: Ունի 250 տեղանոց դահլիճ: Գլխավոր ճակատի կողմից՝ երկրորդ հարկում, բաց վերասլաց սյունասրահ է: