Վարչական շենք Հրազդանում

Շենքը գտնվում է Հրազդան ՀԷԿ-ի մոտակայքում: 1990-ական թվականներից գործել է որպես երաժշտական դպրոց: