Պանթեոնի մրցութային նախագիծ

Մրցույթը կայացել է 1954 թ.: Պանթեոնը նախատեսվում էր որպես «Սովետական երկրի մեծ մարդկանց հավերժ փառքի հուշարձան» («Памятник вечной славы великих людей Советской страны»): Ինչպես պարզ է դառնում նախագծի տարբերակից, նոր կառուցվելիք պանթեոնում էր ենթադրվում ամփոփել Լենինի և Ստալինի մարմինները: