Ճաշարան Արգելում

Կառուցվել է 1948 թ.: Գտնվում է գյուղի կենտրոնական հրապարակում՝ ակումբի ձախ կողմում: