Տաղավարների նախագծեր

Բոլոր նախագծերը կազմվել են 1972 թ.: Ներկայացված են տարբեր նշանակության տաղավարների նախագծեր, որոնց մեծ մասի սրահների ծածկերի հիմքում օգտագործված է հայկական «հազարաշեն» հորինվածքը: