Գլխավոր մասնաշենքի նախագիծ

Նախագիծը կազմվել է 1972 թ.: Շենքի կենտրոնում նախատեսվում էր քառակուսի ուրվագծով երկու հարկի բարձրությամբ ատրիում՝ ծածկված նիստավոր գմբեթով: