Այլ բնույթի կառույցներ/նախագծեր

Պանթեոնի մրցութային նախագիծ

Մրցույթը կայացել է 1954 թ.: Պանթեոնը նախատեսվում էր որպես «Սովետական երկրի մեծ մարդկանց հավերժ փառքի հուշարձան» («Памятник вечной славы великих людей Советской страны»): Ինչպես պարզ է դառնում նախագծի տարբերակից, նոր կառուցվելիք պանթեոնում էր ենթադրվում ամփոփել Լենինի և Ստալինի մարմինները:

Տեսնել ավելին...

Արգել ՀԷԿ-ի վարչության շենքը

Շենքի նախագիծը կազմվել է 1948 թ.: Այն գտնվում է Արգել գյուղի հարավային եզրում՝ աղբյուր-հուշարձանի մոտակայքում: Քառակուսի հատակագծով շենքի դեպի Հրազդանի կիրճը ուղղված գլխավոր ճակատը ձևավորված է զգալիորեն պատի թանձրության մեջ խորացող եռակամար երեքական հզոր կիսասյուներից կազմված մույթերի վրա հենվող հորինվածքով:

Տեսնել ավելին...

Ճաշարան Արգելում

Կառուցվել է 1948 թ.: Գտնվում է գյուղի կենտրոնական հրապարակում՝ ակումբի ձախ կողմում:

Տեսնել ավելին...

Կենցաղ սպասարկման տուն Արգելում

Կառուցվել է 1948 թ.: Գտնվում է գյուղի կենտրոնական հրապարակում՝ ակումբի աջ կողմում:

Տեսնել ավելին...

Խանութ Չարենցավանում

Նախագծվել է Ռ. Իսրայելյանի համահեղինակությամբ նոր կառուցվող Լուսավան բանվորական ավանի համար (այժմ՝ ք. Չարենցավան): Գտնվում էր քաղաքի կենտրոնական հրապարակում:

Տեսնել ավելին...

Բաղնիք-լվացքատուն Չարենցավանում

Նախագիծը կազմվել է 1947 թ.՝ Լուսավան բանավանի համար (այժմ՝ ք. Չարենցավան)

Տեսնել ավելին...