Մշակույթի պալատի նախագիծ Կաուչուկի գործարանի համար՝ Երևանում

Նախագիծը կազմվել է 1949-50 թթ.՝ այն ժամանակ Ս. Մ. Կիրովի անունը կրող Երևանի կաուչուկի գործարանի համար: Մշակույթի պալատի համար ներկայացվել է նախագծի երկու տարբերակ: