Ակումբ Արգելում

Այժմ՝ Հրաչյա Քոչարի անվան մշակույթի տուն: Կառուցվել է 1947 թ. Լուսակերտի բանավանում (այժմ՝ գ. Արգել): Գյուղի կենտրոնական հրապարակի գլխավոր շենքն է: Դեպի հրապարակ ուղղված ակումբի գլխավոր ճակատը իր բարձր լայնաթռիչք կամարով ավարտվող բացվածքով եզրափակում է դեպի հրապարակ տանող ճանապարհի հեռանկարը: