Ակումբի տիպային նախագիծ 104 տեղով՝ Արգել ՀԷԿ-ի NN 2,3,4,5,6,8 բանավաններում

Նախագիծը կազմվել է 1948 թ.: Շուրջ 5 մ թռիչքով կամարաձև բացվածքով բաց սրահի խորքում ակումբի գլխավոր մուտքն է: Սպասրահի աջ կողմում գրադարանն ու ընթերցասրահն է, ձախ կողմում՝ ակումբային սենյակները: Շենքի խորքում տեղադրված է դահլիճը: