Ակումբի տիպային նախագիծ 104 տեղով՝ Արգել ՀԷԿ-ի NN 2,3,4,5,6,8 բանավաններում