Սևան-Դիլիջան տրանսպորտային թունելի ելքի և մուտքի նախագիծ

Հյուսիսային շքամուտքը և օդափոխության շենքը կառուցվել է 1975 թ., հարավային շքամուտքը՝ 1977 թ.: Պահպանվել են թունելի շքամուտքերի բազմաթիվ տարբերակներ: