Ջրանցույց Արզնիում

Կառուցվել է 1955 թ.: Մտնում է Արզնի ՀԷԿ-ի համալիրի մեջ: