Մենատուն՝ գրող Հրաչյա Քոչարի համար, Արգելում

Կառուցվել է 1960-63 թթ.: