Երկբնակարան տուն Արգելում

Այսպիսի երկբնակարան տան տիպային նախագծով 1947 թ. կառուցապատվել է Գյումուշ ՀԷԿ-ի (այժմ՝ Արգել) սպասարկման համար կառուցված Լուսակերտ բանվորական ավանը (այժմ՝ գ. Արգել)