Երկբնակարան տուն՝ Արգել ՀԷԿ-ի NN 2,3,4,5,6,7,8  բանավանների համար

Այսպիսի երկբնակարան տան տիպային նախագծով են կառուցապատվել Գյումուշ ՀԷԿ-ի (այժմ՝ Արգել) բանվորական ավանները, որոնց թվում նաև բանավան N 7-ը` Լուսավանը (այժմ՝ քաղաք Չարենցավան)